2.14.2013

DIMECRES DE CENDRA

Antigament, els jueus acostumaven a cobrir-se de cendra quanfeien algun sacrifici i els ninivites també usaven la cendra com a signe del seu desig de conversió de la seva mala vida a una vida amb Déu.


En els primers segles de l'Església, les persones que volienrebre el Sagrament de la Reconciliació el Dijous Sant, es posaven cendra al cap i es presentaven davant la comunitatvestits amb un "hàbit penitencial". Això representava la sevavoluntat de convertir-se.L'any 384 dC, la Quaresma va adquirir un sentit penitencial per a tots els cristians i des del segle XI, l'Església de Roma acostumaposar les cendres a l'iniciar els 40 dies de penitència iconversió.
Les cendres que s'utilitzen s'obtenen cremant els palmellsusades el Diumenge de Rams de l'any anterior. Això ens recorda que el que va ser signe de glòria aviat es redueix a res.

També, va ser usat el període de Quaresma per preparar els que anaven a rebre el Baptisme la nit de Pasqua, imitant a Crist amb els seus 40 dies de dejuni.

La imposició de cendra és un costum que ens recorda que algundia anem a morir i que el nostre cos es convertirà en pols. Ensensenya que tot el material que tinguem aquí s'acaba. En canvi,tot el bé que tinguem en la nostra ànima ens ho portarem a l'eternitat.Al final de la nostra vida, només ens emportarem allò que hàgimfet per Déu i pels nostres germans els homes.
MENÚ CUARESMAL (REFLEXIÓN)