2.17.2015

CRITERIS DE DIVISIBILITAT

hOLA NOIS I NOIES DE 6È!!
Aquí us deixo el full dels criteris de divisibilitat de mates.
Fins demà!!!CRITERIS DE DIVISIBILITAT


q  Un nombre és divisible per 2 si acaba en 0 o parell (2,4,6,8).
Ex: 10, 24, 62, 5.256, 90.070, ...
q  Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves xifres dóna 3, 6, 9 (o múltiple de tres).

Ex: 21, 612, 1.359 (1+3+5+9=18=1+8=9), ...

q  Un nombre és divisible per 5 si acaba en 0 o 5.
EX: 30, 555, 660, 89.995, ...
q  Un nombre és divisible per 6 si ho és a la vegada de 2 i 3.
Ex: 672 ( acaba en parell i 6+7+2=15=1+5=6), ...
q  Un nombre és divisible per 9 si la suma de les seves xifres dóna 9 (o múltiple de 9).
Ex: 79.443 (7+9+4+4+3=27=2+7=9), ...
q  Un nombre és divisible per 10 si acaba en 0.
Ex: 10, 700, 9.789.540, ...
q  Un nombre és divisible per 11 si la suma de les xifres que ocupen lloc parell menys la suma de les xifres que ocupen lloc senar dóna 0 o múltiple de 11.
Ex: 6.237 (6+3= 9, 2+7=9, 9-9=0), 91.839 (9+8+9=26, 1+3=4, 26-4=22), ...
q  Un nombre és divisible per 4 quan les seves últimes dues xifres són divisibles per 4 o acaben en 00.
Ex. 432  32:4=8    300