2.22.2016

TIPUS D'ANGLES

SI CLIQUEU AL SEGÜENT ENLLAÇ US PORTARÀ A UNA PÀGINA ON PODREU PRACTICAR ELS TIPUS D'ANGLES

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/11/02.htm