3.01.2017

LA QUARESMA

La Quaresma és el període de quaranta dies d'abans de Pasqua que el calendari litúrgic cristià assenyala per a preparar-se per a la Setmana Santa. Comença el Dimecres de cendra i acaba el Diumenge de Rams.

L'objectiu de la Quaresma és establir un període de reflexió i penitència en el que els cristians tinguin temps de preparar-se per la celebració pasqual. Tradicionalment també és practica dejuni i abstinència.

"Quaresma" deriva del llatí quadragesima, o el "quarantè" dia abans de Pasqua