4.09.2015

Sistema mètric decimal


Un joc per tal de saber si heu entés el sistema mètric decimal !!!!